Cloud Hosting

30 Ngày Hoàn Tiền - Nếu Không Hài Lòng

CHS-SV
 • 300MB Dung Lượng
 • Không giới hạn Băng thông
 • Không giới hạn Sub-domain
 • Không giới hạn Email
 • Không giới hạn FTP
 • 1 Database
 • 0 Addon domain
 • Không giới hạn Park domain
 • Directadmin Cpanel
CHS-TN
 • 1000MB Dung Lượng
 • Không giới hạn Băng thông
 • Không giới hạn Sub-domain
 • Không giới hạn Email
 • Không giới hạn FTP
 • 1 Database
 • 0 Addon domain
 • Không giới hạn Park domain
 • Directadmin Cpanel
CHS-CB
 • 2000MB Dung Lượng
 • Không giới hạn Băng thông
 • Không giới hạn Sub-domain
 • Không giới hạn Email
 • Không giới hạn FTP
 • 3 Database
 • 2 Addon domain
 • Không giới hạn Park domain
 • Directadmin Cpanel
CHS-TT
 • 4000MB Dung Lượng
 • Không giới hạn Băng thông
 • Không giới hạn Sub-domain
 • Không giới hạn Email
 • Không giới hạn FTP
 • 5 Database
 • 4 Addon domain
 • Không giới hạn Park domain
 • Directadmin Cpanel
CHS-PT
 • 6000MB Dung Lượng
 • Không giới hạn Băng thông
 • Không giới hạn Sub-domain
 • Không giới hạn Email
 • Không giới hạn FTP
 • 6 Database
 • 0 Addon domain
 • Không giới hạn Park domain
 • Directadmin Cpanel
CHS-NC
 • 8000MB Dung Lượng
 • Không giới hạn Băng thông
 • Không giới hạn Sub-domain
 • Không giới hạn Email
 • Không giới hạn FTP
 • Không giới hạn Database
 • domain: 7 Addon
 • Không giới hạn Park domain
 • Directadmin Cpanel