Sinh Viên

30,000VND/mo
 • - Dung lượng 300M [SSD]
 • - Băng Thông Unlimited
 • - Sub-domain 10
 • - Email 10
 • - FTP 1
 • - Database 1
 • - Addon domain 0
 • - Park domain 3

Chuyên Nghiệp

1,680,000VND/yr
 • - Dung lượng 3G [SSD]
 • - Băng Thông Unlimited
 • - Sub-domain Unlimited
 • - Email Unlimited
 • - FTP Unlimited
 • - Database 5
 • - Addon domain 2
 • - Park domain Unlimited

Doanh Nghiệp

3,600,000VND/yr
 • - Dung lượng 7G [SSD]
 • - Băng Thông Unlimited
 • - Sub-domain Unlimited
 • - Email Unlimited
 • - FTP Unlimited
 • - Database 10
 • - Addon domain 3
 • - Park domain Unlimited

Thương Mại Điện Tử

4,800,000VND/yr
 • - Dung lượng 10G [SSD]
 • - Băng Thông Unlimited
 • - Sub-domain Unlimited
 • - Email Unlimited
 • - FTP Unlimited
 • - Database 15
 • - Addon domain 5
 • - Park domain Unlimited