CLOUD HOSTING

Lưu trữ website của bạn

Sinh Viên
 • 500M [SSD] - Dung lượng
 • Unlimited - Băng Thông
 • 10 - Sub-domain
 • 10 - Email
 • Unlimited - FTP
 • 1 - Database
 • 0 - Addon domain
 • 3 - Park domain
Cá Nhân
 • 1.5G [SSD] - Dung lượng
 • Unlimited - Băng Thông
 • Unlimited - Sub-domain
 • Unlimited - Email
 • Unlimited - FTP
 • 1 - Database
 • 0 - Addon domain
 • Unlimited - Park domain
Chuyên Nghiệp
 • 3G [SSD] - Dung lượng
 • Unlimited - Băng Thông
 • Unlimited - Sub-domain
 • Unlimited - Email
 • Unlimited - FTP
 • 5 - Database
 • 2 - Addon domain
 • Unlimited - Park domain
Doanh Nghiệp
 • 7G [SSD] - Dung lượng
 • Unlimited - Băng Thông
 • Unlimited - Sub-domain
 • Unlimited - Email
 • Unlimited - FTP
 • 10 - Database
 • 3 - Addon domain
 • Unlimited - Park domain
Thương Mại Điện Tử
 • 10G [SSD] - Dung lượng
 • Unlimited - Băng Thông
 • Unlimited - Sub-domain
 • Unlimited - Email
 • Unlimited - FTP
 • 15 - Database
 • 5 - Addon domain
 • Unlimited - Park domain